KADEX Inżynieria sp. z o.o. 

ul. Santocka 7A, 
60-431 Poznań 
biuro@kadex.poznan.pl

tel.:  +48 61 306 79 01