Nasz bezzałogowy statek powietrznych ma możliwość wykonywania zdjęć w każdym kierunku (poziomym, pionowym i skośnym). Możemy wykonać dokładne zdjęcia w celach inspekcji niedostępnych obiektów, monitoringu a nawet w celach reklamowych.