Inwentaryzacja przepustów w LKP Puszcza NoteckaJesteśmy firmą z tradycjami geodezyjnymi i pomiary mamy we krwi. Oferujemy kompleksowe pomiary terenowe z zastosowaniem technik GIS i zbieraniem informacji o danym obiekcie (atrybutów). Mamy duże doświadczenie w pomiarach i inwentaryzacjach, dlatego nasze opracowania są spójne, poprawne merytorycznie i stanowią bardzo dobry podkład do dalszych analiz.

  • Zbieramy dane w standardzie shp
  • Dodajemy dowolne atrybuty, zdjęcia, notatki głosowe, filmy, itd.
  • Projektujemy bazy danych lub dostosowujemy metodykę do istniejących baz.