Inżynieria odwrotna–możliwość przygotowania modelu 3D maszny, linii produkcyjnej na podstawie skanowania laserowego 3D w programie Inwentor, Solidworks itp.


Inwentaryzacja i zarządzanie instalacją rurową na podstawie modeli 3D przygotowanych w Autodesk Plant 3D.


Analiza kolizji projektowanych elementów z istniejącą infrastrukturą i wiele innych opracowań...