Wykonaliśmy już kilka tysięcy kilometrów przekrojów podłużnych linii radiowych dla potrzeb założenia sieci telefonii komórkowych.

Podstawowe etapy prac :

  • Pomiar inwentaryzacyjny wież będących na początku i końcu linii profilu,
  • Na życzenie zleceniodawcy wykonujemy zdjęcia wież aparatem cyfrowym o bardzo wysokiej rozdzielczości,
  • Pomiar wysokościowy przeszkód wysokich na trasie radiolinii i będących w zasięgu strefy Fresnela, bądź strefy jaką zażyczy sobie zleceniodawca z podaniem odległości od linii profilu,
  • Wyznaczenie współrzędnych wież oraz przedstawienie w żądanym przez zleceniodawcę układzie współrzędnych,
  • Obliczenie azymutów - na obu punktach radiolinii,
  • Przedstawienie wyników pomiaru wysokości w formie jaką życzy sobie zleceniodawca,
  • Sporządzenie przekroju podłużnego w formie graficznej za pomocą narzędzi programu Micrografx Designer lub AutoCAD i przekazanie zleceniodawcy pliku o żądanym rozszerzeniu,
  • Sporządzenie operatu z wszystkich wykonanych czynności