Ortofotomapa, fotomapa, mapa fotograficzna – mapa, której treść przedstawiona jest obrazem aerofotograficznym (zdjęcia lotnicze) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. Inaczej zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej (fotogrametrycznej).

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się:

  • rzutem ortogonalnym (a nie środkowym),
  • jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wystające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa).

Ortofotomapa tworzona jest przez:

  • orientację wewnętrzną zdjęć, oraz orientację wzajemną i absolutną (aerotriangulacja)
  • pozyskanie numerycznego modelu terenu (lub podczytanie z zewnętrznych źródeł)
  • ortorektyfikację czyli korekcję geometryczną zdjęć (zmiana położenia pikseli obrazu wynikająca z deniwelacji i właściwości rzutu środkowego)
  • mozaikowanie czyli łączenie ortoobrazów według jakiegoś kroju sekcyjnego
  • rasteryzację z treścią wektorową (szczegóły, ramki i opisy pozaramkowe).

Ortofotomapy wykonujemy osobno lub w pakiecie wraz z mapą do celów projektowych, gdzie jest wtedy świetnym uzupełnieniem ułatwiającym pracę projektantów.