Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych realizacji :

 Skanowanie laserowe 3D 24 szt. przepompowni w Szwajcarii (Zurich) w celu budowy modelu 3D oraz pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej 3D. 

 Skanowanie laserowe 3D i opracowanie dokumentacji 2D obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Mariupol na Ukrainie.    

 Skanowanie laserowe 3D i opracowanie dokumentacji 2D obiektów handlowych RESERVED, HOUSE, MOCHITO, CROPP, SINSAY oraz PROMOSTARS - Ufa, Rosja.   

  Skanowanie laserowe 3D i opracowanie dokumentacji 2D zakładu przemysłowego w celu inwentaryzacji powierzchni dachowych.   

 Skanowanie laserowe 3D centrum handlowego City Center w celu analizy odstępstw od założeń projektowych. Ponad 90 000 m2 powierzchni.   

 Skanowanie laserowe 3D na terenie muzeum Auschwitz-Birkenau w tym dokumentacja dla Budynku BLOK 17 wraz z modelem 3D i dokumentacją 2D. 

 Skanowanie laserowe 3D oraz model 3D budynku Stara Warzelnia w Poznaniu oraz dokumentacja inwentaryzacyjną 2D i udostępnienie w formie TrueView.

 Skanowanie laserowe 3D oraz bryłowe modele 3D maszyn przemysłowych w zakładzie przemysłowym w Gnieźnie.

 Skanowanie laserowe 3D i szczegółowa dokumentacja 2D dworu przu ul. Żorskiej w Poznaniu. Opracowanie obejmowało Dom mieszkalny  pracownika, Elektrownię,  Garaż maszyn rolniczych, Budynek gospodarczy oraz  Wozownię.

 Skanowanie laserowe 3D wraz z opracowaniem inwentaryzacji architektonicznej czterech dworców na linii kolejowej 356 łączącej Poznań z Bydgoszczą.

  Skanowanie laserowe 3D dawnej zajezdni pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego w Krakowie.

  Skanowanie laserowe 3D i inwentaryzacjaarchitektoniczna starego kasyna Mieszczańskiego w Tarnobrzegu.

 Skanowanie laserowe 3D i pełny model 3D linii produkcyjnej w celu zaprojektoania wygłuszeń maszyn w zakładzie przemysłowym w Tarnowie Podgórnym.

  Skanowanie laserowe 3D oraz modele 3D i rysunki 2D hal przemysłowych.

  Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna zabytkowej kamienicy w Płocku

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna zabytkowej kamienicy w Poznaniu przy ul. Słowackiego 20.

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej.

  Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna zabytkowej kamienicy w Płocku.

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna zabytkowego teatru Victoria w Gliwicach.

 Skanowanie laserowe 3D oraz wykonanie modelu 3D budynku Starej Drukarni w Szczecinie wraz z pełną inwentaryzacją architektoniczną.

 Skanowanie laserowe 3D dla potrzeb wykonania numerycznego modelu terenu ponad 5ha działki na Mazurach.

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w muzeum regionalnym w Wągrowcu.

 Skanowanie 3D skanerem światła białego felg i opon oraz analiza zmian zachowania opon pod naciskiem dla wiodącego producenta ogumienia.

 Skanowanie laserowe 3D i analiza pionowości, ochyleń i spękań ściany w hali przemysłowej.

 Skanowanie laserowe 3D i analiza zgodności z projektem posadzki w nowobudowanej hali produkcyjnej w Swarzędzu.

  Mobilne skanowanie laserowe 3D linii kolejowej E-30 na odcinku  Kraków - Rudzice w celu przygotowania projeku modernizacji linii.

 Skanowanie laserowe 3D budynków uzyteczności publicznej w Połczynie zdroju oraz szczegółowe inwentaryzacje elewacji 2D

 Skanowanie laserowe 3D oraz modelowanie 3D i pełna inwentaryzacja architektoniczna 2D, zabytkowej kamienicy na Starym Rynku w Poznaniu.

  Skanowanie laserowe 3D  i pełna inwentaryzacja architektoniczna 2D oraz szczegółowe opracowanie posadownienia belek stropowych, zabytkowej kamienicy przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna szkoły w Raciborzu.

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna szkoły w Ustroniu.

  Skanowanie laserowe 3D oraz pełna inwentaryzacja architektoniczna Fortów Twierdzy Kraków. Skanowaliśmy forty Skotniki, Dłubnia, Winnica i Krępak.

 Skanowanie laserowe 3D i szczegółowe inwentaryzacje zabytkowej drewnianej Strzelnicy w Woli Justowskiej.

 Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna zabytkowej kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu.

  Skanowanie laserowe 3D oraz inwentaryzacja architektoniczna zabytkowego drewnianego kościołu w Pawłowie Trzebnickim.

 Skanowanie laserowe 3D  kaplicy na warszawskich Powązkach.

 Skanowanie laserowe 3D i opracowanie dokumentacji 2D budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu.

  Skanowanie laserowe 3D i opracowanie dokumentacji 2D oraz szczegółowe opracowanie detali kolejowego mostu stalowego na Warcie - linia kolejowa nr 272.

  Skanowanie laserowe 3D i opracowanie dokumentacji 2D oraz analiz odkształceń od projektu obiektu inżynierskiego. Przejście dla zwierząt PZ-11 w ciągu drogi ekspresowej S-5.

  Skanowanie laserowe 3D elewcji na Starym Rynku w Poznaniu.

 Skanowanie laserowe 3D stacji gazowej w okolicach Poznania w celu wykonania szczegółowej inwentaryzacji obiektów.

 Skanowanie laserowe 3D powierzchni drogowych w Łodzi i stworzenie szczegółowego modelu 3D.