Jest to stały nadzór nad budową i szereg czynności jakie należy wykonać podczas całego procesu budowy uzależniony od charakteru budowli, wymagań zamawiającego.